24h de protecció al mutualista

La targeta de mutualista és fruit de la col·laboració entre la Federació i Interpartner Assistance. Incorpora un conjunt de serveis encaminats a la protecció dels assegurats associats en una mutualitat integrada en la Federació, així com dels seus empleats. L'adaptació a les demandes dels assegurats, fan que existeixi un gran ventall de modalitats.

Assistència en viatge.
Servei permanent d'assistència les 24 hores durant un viatge a qualsevol país del món i a Espanya a partir del 25 km del domicili habitual de l'assegurat.

Assistència a la llar.
Servei permanent d'assistència les 24 hores per a la protecció davant incidències al domicili particular de l'assegurat.

Teleassistència.
Aparell de telealarma instal·lat al domicili particular de l'assegurat, amb connexió les 24 hores a una central, que facilita assistència mèdica, ambulància i informació a familiars o altres accions de caràcter urgent.

Altres cobertures.

  • Ajuda a domicili.
  • Farmàcia de guàrdia
  • Ambulància d'urgències

FEDERACIÓ DE MUTUALITATS
DE CATALUNYA


c/ Roger de Llúria, 119 – 4º2º
08037 Barcelona
Tel.: 93 467 17 27
Fax.: 93 487 42 56
federacio@mutualitats.com


Informació legal
Política de cookies