Informació i comunicacions


21-25 / 29  

Avantprojecte de Llei d'Ordenació Supervisió i Solvència de les Entitats Asseguradores i Reasseguradores (ALOSSEAR)
Anteproyecto Ley de Ordenacion Supervision y Solvencia.pdf

ESTUDI COMPARATIU ANUAL DE LES MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL 2012-2013
II DADES COMPARATIVES ANUALS 2012-2013.pdf

Memòria d'Activitats de la FMC 2013 Recull de les activitats, serveis i novetats per a les mutualitats federades que ha realitzat la FMC a l'any 2013.
Memoria activitats 2013 - FMC.pdf

ESTUDI COMPARATIU DE LES MUTUALITATS DE P.S. 2012-2013 - 4T. TRIMESTRE
DADES COMPARATIVES 2012-2013 (maig 2014).pdf

Estudi comparatiu Mutualitats de Previsió Social 2012-2013 - Tercer Trimestre
DADES COMPARATIVES 2012-2013 marc 2014.pdf

Pàgines: 1 2 3 4 5 6

FEDERACIÓ DE MUTUALITATS
DE CATALUNYA


c/ Roger de Llúria, 119 – 4º2º
08037 Barcelona
Tel.: 93 467 17 27
Fax.: 93 487 42 56
federacio@mutualitats.com


Informació legal
Política de cookies